Duurzame ontwikkelingsdoelen

In 2015 introduceerde de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s of Sustain Development Goals), welke in het leven zijn geroepen om de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen zijn opgesteld in samenspraak met alle landen die zijn aangesloten bij de VN. Hierbij kwam de input zowel van individuen als organisaties. Maar wat voor invloed hebben deze SDG’s op uw organisatie?

17 duurzame ontwikkelingsdoelen om de wereld een betere plek te maken in 2030
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zoals gepubliceerd door de Verenigde Naties.

Waarom zijn er duurzame ontwikkelingsdoelen?

De SDG’s zijn een verbetering en vervanging van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s). Men ziet de doelen als een oproep tot actie voor alle landen, zowel arm als rijk, om welvaart te bevorderen en de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Door ontwikkelingen te koppelen aan de doelen legt men een fundering voor een betere wereld: geen armoede, economische groei, betere zorg en onderwijs.

Wat betekenen de duurzame ontwikkelingsdoelen voor mijn organisatie?

SDG’s gaan in het bedrijfsleven een steeds grotere rol spelen. Als organisatie kan je op verschillende manieren bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het is mogelijk om enkele doelen te integreren in je missie, visie en strategie. Hierbij ligt de nadruk op enkele doelen, omdat niet alle doelen van toepassing zijn op elke organisatie. Daarnaast kan men de integratie uitbouwen in processen, ketens, projecten en zelfs samenwerkingsverbanden.

Alleen hoe weet je nu welke SDG’s van toepassing zijn op jouw organisatie? Om deze vraag te beantwoorden voert Power-ED een MVO-scan uit. Doormiddel van deze scan brengen wij de SDG’s terug naar de meeste relevante doelen voor uw situatie en vertalen ze naar concrete (meetbare) doelstellingen voor uw bedrijf.

Benieuwd welke duurzame ontwikkelingsdoelen van toepassing zijn op uw organisatie?

Bel, mail of app voor een vrijblijvend gesprek.