OPLOSSINGEN

MVO actieplan

Waar de duurzame innovatiescan kansen inzichtelijk maakt, gaat de reis verder met het opstellen van een MVO actieplan. Het actieplan bestaat uit twee delen: (daadwerkelijk) certificering ISO 26000 en het opstellen van een actieplan voor de toekomst. Een belangrijk aspect binnen dit deel van de reis: we betrekken uw medewerkers. Duurzaam ondernemen doen we namelijk samen!

Maak duurzaam ondernemen concreet met een MVO actieplan.

CERTIFICERING ISO 26000

Ter verdieping kunt u kiezen voor een registratietraject met een MVO-verklaring. Dit wil zeggen dat we uw bedrijf scannen op het vlak van MVO. Dit doen we aan de hand van negen thema’s, die inzichtelijk maken wat er goed gaat en wat er beter kan. Dit doen we niet alleen vanuit bestuurlijk perspectief, maar ook door de meting onder alle medewerkers uit te zetten.

Bij voldoende resultaat ontvangt u een officiële MVO-verklaring (ISO 26000). Zo kunt u uw MVO-prestaties ook officieel uitdragen via een logo en gevelschild.

ACTIEPLAN

Het behalen van een ISO certificaat voegt veel waarde toe aan een bedrijf. Om ervoor te zorgen dat een bedrijf blijft voldoen aan de eisen van het certificaat, is er een toekomstplan nodig.

Een MVO actieplan bevat alle punten waarop een organisatie winst kan halen, met daarbij de concrete handelingen om deze winst ook daadwerkelijk te realiseren. Sommige punten vragen weinig inspanning en kunnen vrijwel direct doorgevoerd worden. Andere punten vragen juist een gedegen planning, structuur en actieplan. Hierbij moet u denken aan het omschakelen van uw businessmodel.

Om te toetsen of de opgestelde plannen en doelen zijn behaald, moet er een tweede meting plaatsvinden. Na één jaar komen wij terug om deze meting uit te voeren. Met een presentatie brengen wij de ontwikkelingen (vanaf de 0-meting) bij uw bedrijf in kaart. Aan de hand van deze gegevens is het dan mogelijk om het actieplan te continueren of bij te stellen.

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.