Samen aan de slag

Wij maken jou als MKB- en agrarisch ondernemer enthousiast over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar daar blijft het niet bij. We laten zien wat er mogelijk is, we maken het concreet en we gaan er samen mee aan de slag. Door bewustwording en betrokkenheid bij je medewerkers te creëren, innovatieve businessmodellen te bedenken en duurzaam/MVO-beleid te implementeren. Onze pragmatische aanpak heet: Missie Duurzaam.

Onze kernwaarden

Wij zijn enthousiast

Ons enthousiasme over duurzaamheid en MVO is aanstekelijk. We dragen het elke dag over op iedereen die het maar wil horen. Wij maken op energieke wijze duidelijk dat duurzaamheid en MVO niet duur of kleurloos hoeft te zijn.

We maken het concreet

‘Iets’ doen met duurzaamheid, maar niet weten waar je moet beginnen. Dat is wat bij veel mensen leeft. Wij maken duurzaamheid en MVO concreet! Met woorden, maar vooral met daden en concrete acties. We geven ondernemers handvatten en begeleiden ze stap voor stap bij het verduurzamen van hun bedrijf.

We verbinden

Als je snel wilt gaan, ga je alleen. Als je ver wilt komen, gaan we samen. Dat is onze stellige overtuiging voor de Missie Duurzaam. Samen met ondernemers en medewerkers. Samen met collega-bedrijven en organisatie. En samen met partners en overheden. Wij verbinden kennis, ervaring en contacten.

De gezichten achter Power-ED

Power-ED is opgericht door Erik van den Oord en Dave van Schaijk. Als Power-ED helpen we MKB-bedrijven verduurzamen. Dat doen we niet alleen, maar met een team van vaste collega’s en een flexibele schil van specialisten. Zo brengen we altijd de juiste krachten samen voor jouw project! Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden met organisaties als banken en accountants. We ontmoeten je graag, maar het team stellen we alvast aan je voor.

Erik van den Oord

Erik is milieu econoom en helpt ondernemers en ondernemende organisaties op het vlak van leiderschap en duurzame ontwikkeling. Goede ideeën werkt hij uit in een harde en schaalbare businesscase, die hij verbindt met de juiste partners en/of financiers in zijn netwerk. Een mooi voorbeeld is Egg & People.

Erik is voormalig lid van Provinciale Staten in Brabant en zijn maatschappelijke drive zet hij nu in om samen met bedrijven oplossingen te creëren voor een betere wereld. Erik richt zich op de grotere transitievraagstukken op het vlak van energie, klimaat (stikstof, biodiversiteit) en grondstoffen schaarste (circulaire economie).

Co-auteur
Erik deelt zijn kennis ook in presentaties en boeken, waaronder zelfs een bestseller. Hij is, samen met Dave van Schaijk (co-founder Power-ED), co-auteur van de volgende managementboeken: ‘Duurzaam organiseren‘ & ‘Nieuwe Business Modellen: Samen werken aan waarde creatie‘.

Maartje Bekhuis

Maartje is sinds 2021 bedrijfsadviseur bij Power-ED. Ze heeft een zowel bedrijfskundige als sociologische achtergrond en heeft zich gespecialiseerd in het thema duurzaam ondernemen. Het combineren van business perspectief met een sociaal-maatschappelijk perspectief staat daarbij centraal. Ze zet zich graag in om een positieve impact te maken door samen met zowel MKB als agrarische ondernemers te werken aan praktische en duurzame oplossingen.

Stan van Oijen

Stan heeft de opleiding Agrarisch ondernemerschap, dier- en veehouderij gevolgd aan de Aeres hogeschool in Dronten. Thuis heeft hij samen met zijn ouders een melkveebedrijf dat hij in de toekomst gaat overnemen. Tijdens het afstuderen heeft hij de minors veevoeding en accountancy gevolgd, en tijdens de afstudeerstage gefocust op innovaties in melkveestallen en daarnaast een scriptie geschreven over een verdienmodel achter koolstofbinding. Hiermee is de basis gelegd voor zijn werk bij Power-ED. Als adviseur duurzaamheid verdiept Stan zich in bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector en betrekt hij zijn praktische kennis.

Anne Letz

Anne is  werkzaam als bedrijfsadviseur bij Power-ED. Door haar opleiding ‘Environmental Science and Technology’ heeft ze een brede blik op milieu gerelateerde vragen. Ze brengt haar passie voor duurzaamheid samen met haar milieutechnische achtergrond door aan de slag te gaan met CO2-gerelateerde vraagstukken. Met enthousiasme draagt ze op deze manier vanuit Power-ED haar steentje bij aan Missie Duurzaam. 

Froni Reijnders

Froni is sinds 2022 aan boord als adviseur duurzaamheid. Ze heeft de opleiding Dier- en Veehouderij afgerond en volgt momenteel de Master Resilient Farming and Food Systems in Wageningen.  Door deze studies en haar agrarische achtergrond die ze vanuit huis mee heeft gekregen is ze bekend met de agrarische sector. Ze heeft haar passie gevonden in het verduurzamen van agrarische ondernemingen en wil hiermee een bijdrage leveren aan de landbouwtransitie. Dit sluit helemaal aan bij onze Missie Duurzaam. Zo wil ze vanuit Power-ED een steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving.  

Ready voor take-off?

Bel, mail of app voor een vrijblijvend gesprek.