Wil jij als MKB- of agrarisch ondernemer concreet aan de slag met het verduurzamen van je bedrijf? Ga dan met Power-ED op missie. Met Missie Duurzaam krijg je stap voor stap begeleiding en zetten we concrete stappen. Zo maken we écht werk van duurzaamheid en MVO: concreet, leuk én haalbaar. Hieronder lees je uit welke onderdelen Missie Duurzaam kan bestaan. De eerste twee zijn belangrijk voor een stevig fundament. Daarna is de invulling flexibel.

Kick-off:

Duurzame innovatiescan

Veel kennis op het gebied van MVO en duurzaamheid zit al in je bedrijf. Het is de uitdaging om deze boven tafel te krijgen. Daar helpen we je mee tijdens de kick-off fase door een duurzame innovatiescan (nulmeting) te doen. Aan de hand van deze gegevens starten we samen de reis naar een duurzamere toekomst. Voor agrarisch ondernemers is er een aangepaste versie van de duurzame innovatiescan (agro quickscan) en brengen we in beeld hoe het bedrijf ervoor staat binnen de verschillende duurzame indicatoren. 

Lees meer

De weg naar succes:

Strategiegesprek

Na het uitvoeren van de duurzame innovatiescan is het duidelijk waar we staan én waar we naartoe willen. Hoe gaan we verduurzamen? Wat gaan we aanpakken en anders doen? Waar moet dat concreet toe leiden? En hoe lang doen we erover? We kijken naar waar de behoefte ligt binnen jouw bedrijf en waar de concrete stappen gezet kunnen worden om jouw bedrijf toekomstbestendiger te maken.  

Lees meer

Commitment:

Omgeving betrekken

De meeste impact maak je wanneer MVO wordt gedragen door de hele organisatie. Het betrekken van de medewerkers in het proces is daarom van groot belang. Daarnaast kan het belangrijk zijn om stakeholders bij de plannen te betrekken zodat deze (versneld) gerealiseerd kunnen worden. We kijken naar wat er nodig is, specifiek voor jouw situatie: we betrekken je medewerkers door middel van een MVO-werkgroep of begeleiden complexe (gebieds)processen. Zo creëren we draagvlak, binnen en buiten de organisatie, en dragen samen een positieve boodschap uit 

Lees meer

Een nieuwe horizon:

Business Model Template

Het ontwikkelen van een businessmodel helpt bedrijven om nóg meer impact te maken. Het genereert zowel (bedrijfs)economische als maatschappelijke waarde. Hier ondersteunen we bij, onder andere door het uitwerken van het Business Model Template (BMT). Dit is een effectief template voor het ontwikkelen van een nieuw businessmodel. 

Binnen de agrarische sector ondersteunen we onder andere bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw of het uitwerken van korte keten concepten.

Lees meer

De financiële kant:

Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Verduurzamen, MVO en nieuwe verdienmodellen betekent risico’s nemen. Om deze risico’s te verkleinen, of om je nieuwe businessmodel een vliegende start te geven, brengen we de verschillende (subsidie)regelingen voor je in kaart. Indien gewenst ondersteunen we bij het aanvragen van de subsidies en regelingen. Ook met financieringsvraagstukken kun je bij ons terecht! 

Lees meer

Mijlpalen delen:

Successen vieren

Veel bedrijven zijn al goed bezig met duurzaamheid en MVO, zonder zich hiervan bewust te zijn. Ze brengen vaak hun prestaties niet op de juiste manier naar buiten. En dat is jammer, want als je successen deelt en extern communiceert dan zorgt dat voor positieve aandacht. Het delen van mijlpalen kun je doen door middel van de behaalde certificaten benoemen of een MVO-jaarverslag naar buiten te brengen: zo inspireer je anderen om ook aan de slag te gaan met MVO! 

Lees meer

Routekaart:

Stap voor stap begeleiding

Als we een concreet MVO actieplan hebben opgesteld voor je bedrijf, dient het goed en pragmatisch uitgevoerd te worden. Ook daar helpen we je graag mee. Stap voor stap gaan we aan de slag. Bijvoorbeeld met de implementatie van je nieuwe businessplan, het begeleiden van de MVO-werkgroep binnen je bedrijf, het jaarlijks publiceren van jullie MVO jaarverslag of het uitvoeren van een toegekende subsidieregeling. Zo werken we samen concreet aan een duurzamere wereld! 

Lees meer