Wil jij als MKB- of agrarisch ondernemer concreet aan de slag met het verduurzamen van je bedrijf? Ga dan met Power-ED op missie. Met onze Missie Duurzaam krijg je stap voor stap begeleiding en zetten we concrete stappen. Zo maken we écht werk van duurzaamheid en MVO: concreet, leuk én haalbaar. Hieronder lees je uit welke onderdelen de Missie Duurzaam kan bestaan. De eerste twee zijn belangrijk voor een stevig fundament. Daarna is de invulling flexibel.

Kick-off:

Duurzame Innovatiescan

Veel kennis op het gebied van MVO en duurzaamheid zit al in je bedrijf. Het is de uitdaging om deze boven tafel te krijgen. Daar helpen we je mee tijdens de kick-off fase door een Duurzame Innovatiescan (nulmeting) te doen. Aan de hand van deze gegevens starten we samen de reis naar een duurzamere toekomst. Voor agrarisch ondernemers hebben we een aangepaste versie van de Duurzame Innovatiescan (agro quick scan) om in beeld te brengen hoe zij ervoor staan op verschillende duurzame indicatoren. 

Lees meer

De weg naar succes:

Strategiegesprek

Na het uitvoeren van de duurzame innovatiescan is duidelijk waar we staan én waar we naartoe willen. Hoe gaan we verduurzamen? Wat gaan we aanpakken en anders doen? Waar moet dat concreet toe leiden? En hoe lang doen we erover?  We kijken naar waar behoefte aan is binnen jouw bedrijf en bespreken welke concrete stappen we kunnen zetten om jouw bedrijf toekomstbestendiger te maken.  

Lees meer

Commitment:

Omgeving betrekken

Onder omgeving betrekken verstaan we zowel het betrekken van eigen medewerkers als belangrijke stakeholders. De meeste impact maak je wanneer MVO wordt gedragen door de hele organisatie. Daarnaast kan het belangrijk zijn om stakeholders te betrekken bij je plannen zodat deze werkelijkheid worden. We kijken naar wat er nodig is voor jouw specifieke situatie: we betrekken je medewerkers door middel van een MVO-werkgroep of begeleiden complexe (gebieds)processen. Zo creëren we draagvlak, binnen en buiten de organisatie, en dragen we samen een positieve boodschap uit 

Lees meer

Een nieuwe horizon:

Business Model Template

Om bedrijven te ondersteunen nóg meer impact te maken helpen we bij het ontwikkelen van een businessmodel dat zowel (bedrijfs)economische als maatschappelijke waarde genereert. Dit doen we onder andere aan de hand van het Business Model Template (BMT). Het BMT is een effectief template voor het ontwikkelen van een nieuw businessmodel. Samen werken we het template uit voor jouw bedrijf. Specifiek in de agrarische sector ondersteunen we onder andere ook bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw of het uitwerken van korte keten concepten.

Lees meer

De financiële kant:

Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Verduurzamen, MVO en nieuwe verdienmodellen betekent risico’s nemen. Om deze risico’s te verkleinen of om je nieuwe businessmodel een vliegende start te geven, brengen we de verschillende (subsidie)regelingen voor je in kaart. Indien gewenst ondersteunen we ook bij het aanvragen van de subsidies en regelingen. Ook met financieringsvraagstukken kun je bij ons terecht! 

Lees meer

Mijlpalen delen:

Successen vieren

Bedrijven zijn vaak al goed bezig met MVO en duurzaamheid, zonder zich hiervan bewust te zijn. Nog vaker brengen ze hun prestaties niet op de juiste manier naar buiten. En dat is jammer, want als je successen deelt en extern communiceert, zorgt dat voor positieve aandacht. Bij het delen van mijlpalen kun je bijvoorbeeld denken aan een MVO jaarverslag of behaalde certificaten: zo inspireer je anderen om ook aan de slag te gaan met MVO! 

Lees meer

Routekaart:

Stap voor stap begeleiding

Als we een concreet MVO actieplan hebben opgesteld voor je bedrijf, is het zaak om het goed en pragmatisch uit te voeren. Ook daar helpen we je graag mee. Stap voor stap gaan we aan de slag. Bijvoorbeeld met de implementatie van je nieuwe businessplan, het begeleiden van de MVO-werkgroep binnen je bedrijf, het jaarlijks publiceren van jullie MVO jaarverslag of het uitvoeren van een toegekende subsidieregeling. Zo werken we samen concreet aan een duurzamere wereld! 

Lees meer