Samen op klantreis

Een onderneming niet meteen in het diepe gooien, maar stap voor stap begeleiden. Dat is hoe Power-ED te werk gaat bij het verduurzamen van een organisatie. In de vorm van een klantreis; we vertrekken bij het begin om zeven haltes later samen op de top van de berg te staan.

Succesverhalen van Power ED
The road to succes starts with you

DE ROUTE

Stap in! Wij nemen u mee op reis en delen onze kennis, ervaringen en netwerk aan de hand van de 4 B’s: bewustwording, betrokkenheid, businessmodel en beleid. Zo maken we MVO concreet door u en uw medewerkers bewust te maken van de mogelijkheden. Duurzaam ondernemen is namelijk meer dan zonnepanelen plaatsen of biologische koffie schenken. Het komt terug in (bijna) elke handeling binnen uw organisatie.

Onderweg betrekken we alle medewerkers uit uw organisatie. Zo creëren we commitment en motivatie in élke laag. Samen gaan we de (bedrijfseconomische) kansen verzilveren, met als resultaat een nieuw (circulair) businessmodel. Een model dat zichzelf bedruipt én maatschappelijke waarde realiseert. En dat dankzij een slimme koppeling aan beleid de verbinding tussen uw bedrijf en de overheid maakt.

Met (subsidie)regelingen versnellen we de uitvoering. Wij spreken uw taal en volgen een pragmatische aanpak, die z’n waarde in de praktijk bewezen heeft.

Hoe gaat Power-ED te werk?

Veel van de kennis op het gebied van MVO zit in al uw bedrijf, alleen moet deze nog naar boven komen. Hiervoor hebben wij een methodiek ontwikkeld, waarbij wij zelf als buitenboormotor fungeren. Onze methodiek bestaat uit 7 stappen: van bewustwording tot realisering. Gedurende de reis kijken we met een creatieve en verfrissende blik naar uw organisatie. Door alle medewerkers te betrekken, kijken we naar de waarde die in de keten gerealiseerd kan worden en realiseren we cross-overs voor innovatie. Zo ziet de Power-ED klantreis er schematisch uit:

Wat doet Power-ED voor u?

De Power-ED klantreis is gefundeerd op vijf belangrijke pijlers.

1. MVO ISO 26000

Aan de hand van negen thema’s scannen we uw bedrijf op het vlak van MVO. Zo ziet u direct wat er goed gaat en wat beter kan. Ook zetten we een meting uit onder alle medewerkers. Bij voldoende resultaat ontvangt u een MVO-verklaring (ISO 26000).

2. CO2 Footprint

We berekenen de CO2-uitstoot van uw bedrijf en wat de gevolgen zijn van toekomstige heffingen. Ook brengen we de besparingsopties in beeld.

3. SDG's

Er zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) met 169 subdoelen. Dit brengen we terug naar de meest relevante goals en vertalen ze naar concrete en meetbare doelstellingen voor uw bedrijf.

4. BMT

Het BMT is een template voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Power-ED ontwikkelde het samen met universiteiten en hogescholen en publiceerde het in het boek ‘Duurzaam organiseren’. In deze stap werken we het template uit voor uw bedrijf om te komen tot een circulair product, een circulaire dienst of een nieuw bedrijfsmodel.

5. Regelingen

Als u kiest voor een ander businessmodel, zijn daar risico’s aan verbonden. De (subsidie)regelingen om de risico’s te verkleinen of om het nieuwe businessmodel een vliegende start te geven, zetten we voor u op een rij. Het is een traject met een kop en een staart en met een strik erom!

Waarom verduurzamen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is geen luxe, maar hoort onderdeel te zijn van elk bedrijf. We staan voor grote opgaven, zoals de energietransitie (klimaat), milieutransitie (stikstof en biodiversiteit) en materiële transitie (circulaire economie). De coronacrisis maakt de urgentie voor duurzame oplossingen en een toekomstbestendig bedrijfsmodel nóg groter.

Ready voor take-off?

Bel, mail of app voor een vrijblijvend gesprek.