Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Misschien wel het meest terugkerende begrip in de hedendaagse economie: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Binnen steeds meer organisaties is MVO een belangrijk aandachtspunt geworden. Maar wat is MVO precies en wat voor invloed heeft het op een bedrijf? Wij leggen het voor je uit!

Betekenis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden in Nederland vaak als synoniemen gebuikt. Ondanks dat de begrippen voor 99% hetzelfde betekenen, worden ze vaak anders geïnterpreteerd. Zo denkt men bij duurzaam ondernemen voornamelijk aan de impact van een organisatie op het milieu, terwijl bij MVO ook de mens centraal staat.

Onder het begrip MVO verstaat men dat een ondernemer zich bewust is van de impact, welke zijn organisatie heeft op mens en milieu. En dat hij met deze kennis een goede balans probeert te zoeken tussen de drie P’s: people, planet en profit.’

Voor veel ondernemers is dit nog nietszeggend, omdat het niet om een tastbaar product gaat wat voor iedereen hetzelfde is. MVO is juist een doel voor de langeretermijn. Een proces wat zichzelf blijft herhalen om het beste te halen uit de mens en daarbij op een positieve manier probeert bij te dragen aan het milieu.

Bedrijven en MVO

Dat MVO steeds belangrijk wordt in het bedrijfsleven is op veel manier te merken. Zo vragen overheden of grote bedrijven (bij bijvoorbeeld een aanbesteding) om een actief MVO-beleid, maar verwachten ook consumenten en de media dat bedrijven actief bezig zijn met MVO.

MVO-beleid

Om vraag en aanbod samen te brengen is het verstandig om aan de gang te gaan met een actief MVO-beleid. Binnen dit beleid omschrijft een bedrijf hoe zij omgaan met alle aspecten die (in)direct een invloed hebben op maatschappelijke of ecologische factoren. Hierbij moet men denken aan alle facetten in de bedrijfsvoering: van productie tot communicatie.

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale ISO-norm, die zich richt op MVO. De norm is bedoeld om organisaties en bedrijven wereldwijd te helpen door ze handvatten te geven ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door te scannen o.b.v. negen thema’s is het mogelijk om MVO tastbaar te maken. Een organisatie weet namelijk direct waar het goed gaat, maar ook wat er beter kan.

Voordelen MVO

Het actief hanteren van een MVO-beleid genereerd veel voordelen voor een organisatie. Enkele voorbeelden hieruit zijn:

  • Financiële mogelijkheden: wanneer je aantoonbaar bezig ben met MVO (of er mee aan de slag wil), creëer je extra draagvlak voor subsidieregelingen.
  • Marketing: maak kenbaar dat je bezig bent met MVO. Dit zorgt voor een beter imago, een hedendaagse identiteit en sterkere positionering op de markt.
  • Interessante samenwerkingspartner: denk hierbij aan multinationals, overheden en dergelijke.