NIEUWS

Wat is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)?

De duurzaamheidstransitie is in volle gang. Steeds meer organisaties krijgen te maken met druk vanuit klanten, verkopers of andere partijen om duurzaam te ondernemen. Één van de huidige crises is de milieucrisis. De Europese Unie heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot binnen de EU in 2030 met 55% verminderen tegenover 1990. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Nederland de SEBA regeling als stimulans voor ondernemers om elektrisch te gaan rijden.

subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's seba

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is er om ondernemers de stap te laten zeten naar elektrisch vervoer. Om specifieker te zijn, kan je met deze regeling 10% van de netto catalogusprijs terug ontvangen bij voertuigcategorie N1. Bij voertuigcategorie N2 kan je 10% van de verkoopprijs exclusief BTW terug krijgen. De vergoeding bedraagt maximaal €5.000. Het budget voor 2021 was €22 miljoen.

Voorwaarden voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Er zijn meerdere voorwaarden verbonden aan de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Een van de voorwaarden is dat de aanvragende partij een onderneming of non-profit organisatie is. Daarnaast moet de koop overeenkomst nog niet definitief zijn bij de aanvraag van de subsidie. Het voertuig moet nieuw zijn en minimaal €20.000 kosten. De looptijd van de subsidie is van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025.

Meet je CO2-footprint bij Power-ED

De subsidieregeling stimuleert ondernemers om minder CO2 uit te stoten. Om de milieu transitie te versnellen moet er ook inzicht komen in de CO2-uitstoot van bedrijven. Op basis hiervan kan nagedacht worden over de meest effectieve oplossingen. Bij Power-ED kan je laagdrempelig de duurzame innovatiescan doorlopen. Tijdens deze scan wordt je bedrijf getoetst op MVO-beleid, wordt de CO2-footprint berekend en wordt er nagedacht over de SDG’s die het beste bij je bedrijf passen. Naast de duurzame innovatiescan bieden wij ook begeleiding, zoals tijdens het aanvragen van subsidies.

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.