DIENSTEN

CO₂-footprint

In 2030 dient in Nederland de CO₂-uitstoot met 49% ten opzichte van de uitstoot in 1990 gereduceerd te zijn. Dit vraagt naar omschakeling en investeringen, zowel op particulier als zakelijk gebied. Voordat je hiermee aan de slag gaat wil je natuurlijk wel weten waar je staat en wat jouw mogelijkheden zijn. Weet je hoeveel CO2 jouw bedrijf uitstoot en wat je kan doen om dit deze te reduceren? Een CO₂-footprint maakt dit inzichtelijk. 

Een CO₂-footprint (in het Nederlands ook bekend als een CO₂-voetafdruk) is een maatstaf voor de uitstoot van broeikasgassen. Het maakt inzichtelijk hoeveel CO je organisatie uitstoot. In eerste instantie voorziet een CO₂-footprint een organisatie van nieuwe inzichten. Het wordt duidelijk wat voor effect een organisatie heeft op het milieu. Met die gegevens kan je vervolgens gericht de CO₂-uitstoot van jouw organisatie gaan verminderen. Veel bedrijven zetten hun CO₂-uitstoot om in een harde KPI. Zo kan men zowel intern als extern duidelijk maken welke stappen er ondernomen worden voor een CO₂-reductie. 

De uitstoot van bedrijven wordt vaak onderverdeeld in drie categorieën:  

  • Directe uitstoot: bijvoorbeeld verbranding van aardgas voor verwarming  
  • Indirecte uitstoot: bijvoorbeeld elektriciteit 
  • Overige indirecte uitstoot: bijvoorbeeld woon-werk verkeer 

Bij Power-ED snappen wij dat je behoefte hebt aan ondersteuning bij het berekenen van de CO₂-footprint van jouw organisatie. Wij kunnen deze voor je berekenen. Op basis van de antwoorden brengen wij je huidige situatie in kaart en geven gedegen adviezen hoe de CO₂-uitstoot reduceert kan worden. 

De CO₂-footprint is ook onderdeel van onze Duurzame Innovatiescan. Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.