DIENSTEN

Duurzame innovatiescan

Het eerste onderdeel van Missie Duurzaam begint met de scan. Je wilt verduurzamen, maar waar te beginnen en hoe staat de huidige situatie ervoor? Met de duurzame innovatiescan brengen wij de huidige situatie in beeld en starten de reis naar een duurzamere toekomst. Het traject sluiten we af met een strategiegesprek, we bespreken de resultaten en bekijken samen de mogelijke vervolgstappen. 

De focus van de duurzame innovatiescan ligt op drie pijlers: maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26.000), de CO2-footprint en de SDG’s (sustainable development goals). Uit de resultaten stellen we een rapportage op, dit geeft inzicht in waar je nu staat op het gebied van MVO.  

  •  ISO 26.000

De ISO 26.000 is een internationale ISO norm die zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen. De wereldwijde norm is bedoeld om organisaties en bedrijven te helpen, door ze handvatten te geven ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Door het bedrijf te scannen aan de hand van negen thema’s maken we MVO tastbaar en brengen een professionaliseringsslag op gang. Aan de hand van de scan weet je direct wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. 

  •  CO2-footprint

Een van de meest actuele pijlers is de CO2-footprint. Een CO2-footprint maakt inzichtelijk hoeveel broeikasgassen een onderneming uitstoot. Per onderdeel krijg je concreet in beeld waar de meeste uitstoot zit en waar je op kunt besparen.

We berekenen de CO2-uitstoot van jullie bedrijf en kijken welke gevolgen jullie huidige footprint heeft op toekomstige heffingen. Op basis van deze gegevens bespreken we ook de mogelijke besparingsopties. 

  •  De SDG’s

De SDG’s is de taal van de toekomst! De Sustainable Development Goals (ook wel Global Goals of duurzame ontwikkelingsdoelen genoemd) zijn zeventien doelen om de wereld een betere plek te maken in het jaar 2030. Deze doelen zijn geïntroduceerd in 2015 en vormen een wereldwijd kompas voor uitdagingen als duurzame consumptie en productie, het verminderen van ongelijkheden en de klimaatcrisis. 

Er zijn in totaal 17 SDG’s die samen 169 subdoelen bevatten. Wij begrijpen dat het lastig is om te bepalen waar je moet beginnen. Daarom brengen we de SDG’s terug naar de meest relevante doelen per situatie en vertalen ze naar concrete en meetbare doelstellingen voor jullie bedrijf.  

Na de Duurzame Innovatiescan is het vertrekpunt helder. Aan de hand van een duidelijk rapport bepalen we de route tijdens het strategiegesprek. Hier bespreken we de resultaten en kijken we naar de behoeften binnen jouw bedrijf. We bespreken de concrete stappen die gezet kunnen worden om je bedrijf toekomstbestendiger te maken. Wil je naar een juichmoment toewerken of ga je liever meteen door naar het uitwerken van een nieuw businessmodel?   

Een concreet voorbeeld van een bedrijf waar wij onder andere een Duurzame Innovatiescan hebben gedaan is Oostelbos installatietechniek. Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.