DIENSTEN

(Subsidie)regelingen – Carbon Credits

Ben je al bezig met CO₂-reductie maar kun je nog niet volledig CO₂-neutraal produceren? Om CO₂-neutraal te zijn (het netto nul-uitstoot) kan je als ondernemer je restuitstoot regionaal compenseren, door carbon credits af te nemen van agrarische ondernemers. In natuurlijke systemen, zoals bodems, bomen en oceanen kan koolstofopname gereguleerd en verhoogd worden.

Voor grote, energie-intensieve bedrijven bestaat het EU-ETS, dit is een verplichte markt op het verhandelen van uitstootrechten. Maar naast deze verplichte markt is er ook een vrijwillige compensatiemarkt: de VER (Voluntary Emissions Reductions). Dit geeft bedrijven en particulieren de mogelijkheid om CO₂ rechten te kopen voor de compensatie van hun CO₂-uitstoot.

In Nederland ondersteunt Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) de vrijwillige koolstofmarkt en geeft certificaten uit voor de geverifieerde emissiereductie. De SNK heeft diverse methoden vastgesteld waarmee boeren verhandelbare Carbon Credits kunnen uitgeven voor CO₂. Binnen Power-ED is het project vastgesteld met de methoden ‘Blijvend Grasland’ en ‘Minerale landbouwgronden’.   

Met diverse maatregelen wordt het organisch stofgehalte in de bodem verhoogd en daardoor extra koolstof opgeslagen. Tegelijkertijd verbetert dit de structuur in de bodem, verhoogt de biodiversiteit, het waterbergend vermogen en is er meer bodemleven aanwezig. Naast de ecologische voordelen zijn er ook economische voordelen te behalen. Agrarische ondernemers creëren op deze manier namelijk extra verdienpotentieel. Win-win-win! 

Geaccrediteerde certificaten 

De geaccrediteerde CO₂-certificaten worden vastgesteld middels een methode dat door Stichting Nationale Koolstoffen gevalideerd is. Eén ton CO₂ staat voor een Carbon Credit. De afnemers van de certificaten, ter compensatie van eigen CO₂-(rest)uitstoot, bestaan grotendeels uit MKB-bedrijven. De agrarische ondernemers zijn contractueel verbonden aan het project en passen de methode toe, ten minste tien jaar vanaf de startdatum van het project.

Heb jij interesse om hieraan mee te doen en zie je dit als mogelijkheid om de CO₂-(rest)uitstoot van jouw organisatie te compenseren? Dan is dit project iets voor jou en brengt Power-ED je graag in contact met de juiste partijen!  

CO₂-deal 

Het verhandelen van koolstofcertificaten is een vrijwillige markt, er kan daarom ook gekozen worden voor het maken van een CO₂-deal. Partijen maken onderling afspraken over de diensten die de agrarisch ondernemer biedt (CO₂-opslag) en de kosten daarvan. Niet onafhankelijk geaccrediteerd, maar je maakt wel een regionale, positieve impact. Ben je hierin geïnteresseerd? We verbinden graag agrarische ondernemers aan geïnteresseerde MKB-ondernemers. Een concreet voorbeeld is Natuurlijk Tomaat.

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.