DIENSTEN

(Subsidie)regelingen – Carbon Credits

Om CO₂ neutraal te zijn (nul-uitstoot), moet de uitstoot van CO₂ gecompenseerd worden door koolstofopname in natuurlijke systemen (bijvoorbeeld in bodems, bomen en oceanen). Ben je al bezig met CO₂-reductie maar kun je nog niet volledig CO₂ neutraal produceren? Als ondernemer kun je nu je restuitstoot regionaal compenseren door Carbon Credits af te nemen van agrarische ondernemers! 

Voor grote, energie-intensieve bedrijven is hier een verplichte markt voor (EU-ETS). Maar naast de verplichte markt, is er ook een vrijwillige compensatiemarkt: VER (Voluntary Emissions Reductions). Deze geeft bedrijven en particulieren de mogelijkheid om CO₂ rechten te kopen voor de compensatie van hun CO₂-uitstoot. In Nederland ondersteunt Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) de vrijwillige koolstofmarkt en geeft certificaten uit voor geverifieerde emissiereductie. De SNK heeft een methode vastgesteld waarmee boeren verhandelbare carbon-credits kunnen uitgeven voor CO2 dat is vastgelegd via de maatregel ‘Blijvend Grasland’.   

Door extra koolstof in de bodem op te slaan in de vorm van organische stof verbeterd de structuur van de bodem, biodiversiteit, waterbergend vermogen en is er meer bodemleven aanwezig. Naast de ecologische voordelen zijn er economische voordelen te behalen. Agrarische ondernemers kunnen namelijk op deze manier extra verdienpotentieel creëren. Win-win-win! 

Geaccrediteerde certificaten 

De geaccrediteerde CO₂ certificaten worden vastgesteld middels een methode die door Stichting Nationale Koolstoffen (SNK) gevalideerd is. Eén ton CO₂ staat voor één Carbon Credit. De afnemers van de certificaten ter compensatie van eigen CO₂-(rest)uitstoot, bestaan grotendeels uit mkb-bedrijven. De agrarische ondernemers zijn contractueel verbonden met het project en passen het blijvend grasland toe, ten minste tien jaar vanaf de startdatum van het project. Een bodemmeting wordt afgenomen bij de start van het project en na verloop van de tien jaar.   

Heb jij interesse om hieraan mee te doen en ziet dit als goede mogelijkheid om de CO₂-(rest)uitstoot van jouw organisatie te compenseren? Dan is dit project mogelijk iets voor jou en brengt Power-ED je graag in contact met de juiste partijen!  

CO₂-deal 

Geaccrediteerde certificaten worden uitgegeven door een onafhankelijke partij; maar, daardoor komen niet alle inkomsten bij de agrarische ondernemers terecht omdat er ook administratieve kosten moeten worden gemaakt. Omdat het een vrijwillige markt is, kan er daarom ook gekozen worden voor het maken van een CO₂-deal. Je maakt afspraken met elkaar over de diensten die de agrarisch ondernemer biedt (CO₂-opslag) en de kosten daarvan. Niet onafhankelijk geaccrediteerd, maar je maakt wel een regionale, positieve impact. Ben je hierin geïnteresseerd? We verbinden graag agrarische ondernemers aan geïnteresseerde MKB-ondernemers. 

Een concreet voorbeeld van een casus waarbij we een CO₂-deal hebben gesloten is Natuurlijk Tomaat. Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.