DIENSTEN

CO₂-prestatieladder

Het bepalen van de CO₂-uitstoot van jouw organisatie is de eerste stap om als bedrijf een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. In de basis voorziet een CO₂-prestatieladder een bedrijf van kostenbesparing door energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Bij aanbestedingen levert het aanvullend een gunningsvoordeel, het verbetert je concurrentiepositie en stuwt je winstmarge omhoog.   

De CO₂-prestatieladder is een instrument binnen Nederland dat vorm geeft aan het thema duurzaamheid. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden beloond op basis van het behaalde niveau. De ladder bestaat uit 5 niveaus, waarbij een hoger niveau tot een hoger gunningsvoordeel leidt. Daar tegenover staat ook een grotere verantwoording, want vanaf niveau 4 en 5 richten jouw inzicht en inspanning zich ook op jouw omgeving en het reduceren van de CO₂-uitstoot binnen de keten en de sector. Tot en met niveau 3 richt zich de CO₂-prestatieladder op de eigen organisatie en geeft vorm aan de CO₂-huishouding en uitdagende reductiedoelstellingen.  

Op elk niveau wordt er gekeken vanuit vier pijlers:  

1. Inzicht: het bepalen van de energiestromen en de CO₂-footprint  

2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO₂-reductie  

3. Transparantie: structurele communicatie over het CO₂-beleid  

4. Participatie: deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO₂

De CO₂-prestatieladder leidt tot een actieplan binnen jouw organisatie om jouw CO₂-uitstoot te reduceren. Bovendien geeft het jouw organisatie een positief imago want je hebt daardoor een grondstoffenstrategie, een duurzaam energiebeleid, een duurzame bedrijfsvoering en werkt transparant.  

Bij Power-ED vinden wij het belangrijk om je te ondersteunen bij het behalen van de certificering en het gewenste niveau te behalen. Wist je dat door onze Duurzame Innovatiescan de basis voor het behalen van niveau 3 al gelegd is?  

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.