DIENSTEN

MVO Prestatieladder

Maatschappelijke impact maken wordt steeds belangrijker. Externe communicatie zorgt voor positieve aandacht voor je bedrijf en kan anderen inspireren om ook met MVO aan de slag te gaan. Met de MVO prestatieladder wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet gemaakt. Dit is in vijf niveaus te onderscheiden, waarbij niveau 5 het hoogst haalbare is.  

Hierbij toon je aan dat MVO onderdeel is van jouw onderneming en speel je niet alleen in op de maatschappelijke tendens, maar houd je ook zicht op je eigen beleid. Met een MVO prestatieladder laat je zien welk niveau jouw bedrijf bereikt heeft en draag je deze onderwerpen uit als een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering.  

Voor de MVO prestatieladder nemen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad. Met de SDG’s kun je concreet de doelen vastleggen en rapporteren over wat jullie het afgelopen jaar hebben bereikt. Het concretiseren van de SDG’s helpt bij het maken van een positieve impact als bedrijf.  

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam! 

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.