Ondersteuning bij MVO subsidies

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen komt veel te kijken. Vaak hebben ondernemers goede MVO ambities, maar weten ze niet waar ze kunnen beginnen. Wij krijgen dan ook vaak de vraag: “Hoe kan ik duurzame ideeën financieren?” en “Hoe kan ik mijn duurzame ideeën realiteit maken?”. Op beide vragen hebben wij antwoorden. In dit artikel lichten wij de eerste vraag toe. Voor de tweede vraag, verwijzen we jou door naar het Business Model Template.

Aanvragen en ondersteunen bij MVO subsidies

Wij ondersteunen ondernemers van middel-klein bedrijf met het scannen van mogelijkheden voor hun maatschappelijk verantwoorde ideeën. Hierbij brengen wij MVO subsidies in de kaart. Met deze MVO subsidies kan jij jouw ideeën versneld in werking zetten, of de financiële risico’s gepaard met maatschappelijk verantwoord ondernemen verminderen. Stimuleringsregelingen zijn de zesde stap van Power-ED’s klantreis. Het aanvragen van- en ondersteunen bij MVO subsidies is maatwerk. Hierdoor passen wij onze werkwijze af op de behoeftes van de ondernemer.

Klantreis van Power-ED

Bij Power-ED ondersteunen wij niet alleen bij MVO subsidies, maar staan wij naast de klant tijdens de hele reis van het omschakelen naar een duurzame bedrijfsvoering. Onze klantreis begint bij het doorlopen van onze duurzame innovatiescan. Hierbij wordt het MVO-beleid onder de loep genomen, wordt de CO2-footprint van het bedrijf berekent en wordt er gekeken naar de SDG’s die bij het bedrijf passen. Als het MVO beleid aan alle voorwaarden voldoet, overhandigen wij een ISO 26.000 MVO-verklaring. Zodra er een goed idee voortkomt uit onze gesprekken, scannen wij de omgeving voor kansen om het idee te verwezenlijken. Ook als er al MVO-gerelateerde ideeën zijn. Voor ondernemers in de regio Oss Bernheze worden kosten vergoed door de Rabobank voucher en samenwerking met de Kracht van New Business Oss.

Voorbeelden van duurzaam ondernemen

Meerdere ondernemers hebben de klantreis van Power-ED al doorlopen. Denk hierbij aan Podotherapie van der Kaa en Orange Planet. Met het Business Model Template hebben we het idee van Podotherapie van der Kaa om het restafval collectief in te zamelen en het materiaal te hergebruiken concreet gemaakt. Ook hebben wij hen verbonden aan interessante samenwerkingspartners binnen ons netwerk. Orange Planet had de duurzame innovatiescan goed doorlopen, en daardoor konden we feestelijk de ISO 26.000 MVO-verklaring overhandigen. Ook hen hebben wij geholpen om ideeën om te recyclen werkelijkheid te maken.