OPLOSSINGEN

Duurzame innovatiescan

De kogel is door de kerk: u wilt uw bedrijf verduurzamen! Maar u kampt met vragen als ‘waar moeten we beginnen?’ en ‘hoe staan we er op dit moment al voor?’. Met de duurzame innovatiescan van Power-ED brengen wij de huidige status van uw bedrijf in kaart en starten we de reis naar een duurzamere toekomst.

Met een duurzame innovatiescan van Power-ED maakt u MVO tastbaar.

De duurzame innovatiescan van Power-ED

Met onze duurzame innovatiescan wordt er vanuit een bestuurlijk niveau gekeken naar uw organisatie. De focus ligt hierbij op drie pijlers: in hoeverre komt uw bedrijf momenteel in aanmerking voor een ISO 26000 certificaat, wat is uw huidige CO2 footprint en welke SDG’s zijn van toepassing voor uw organisatie. U ontvangt een rapportage die inzicht geeft in waar u nu staat op het gebied van MVO. Aan de hand van deze gegevens kunt u ervoor kiezen om een MVO actieplan op te laten stellen.

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale ISO-norm, die zich richt op MVO. De norm is bedoeld om organisaties en bedrijven wereldwijd te helpen door ze handvatten te geven ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door uw bedrijf te scannen aan de hand van negen thema’s maken wij MVO tastbaar voor u als ondernemer. Aan de hand van de scan weet u direct wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan.

CO2 FOOTPRINT

Een van de meest actuele pijlers binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen is de CO2 footprint. Een CO2 footprint maakt inzichtelijk hoeveel broeikasgassen een onderneming uitstoot.

Bij Power-ED berekenen wij de CO2-uitstoot van uw bedrijf. Vervolgens kijken we welke gevolgen uw huidige footprint heeft op toekomstige heffingen. Op basis van deze gegevens brengen wij uw besparingsopties in beeld.

SDG’s

Sustainable Development Goals (SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in het jaar 2030. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn geïntroduceerd in 2015 en vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als duurzame consumptie en productie, verminderen ongelijkheden en de klimaatcrisis.

Zoals benoemd zijn er in totaal 17 SDG’s, die samen 169 subdoelen bevatten. Wij begrijpen dat u als ondernemer niet weet waar u moet beginnen. Daarom brengen wij de SDG’s terug naar de meeste relevante doelen voor uw situatie en vertalen ze naar concrete (meetbare) doelstellingen voor uw bedrijf.

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.