DIENSTEN

Agro Quick-scan

Het kabinet wil dat Nederland in 2030 internationaal koploper is in duurzame kringlooplandbouw. Om dit doel te bereiken worden agrarische ondernemers gevraagd naar een meer duurzame productie. Met de agro quick scan maken we op een snelle manier inzichtelijk hoe duurzaam jouw bedrijfsvoering is.   

De Agro quick scan is een tool opgezet om agrarische ondernemers inzicht te geven in de duurzaamheid van de bedrijfsvoering gebaseerd op duurzame KPI’s. De scan geeft een korte overzichtelijke tabel waaruit blijkt hoe duurzaam jouw onderneming is. Op basis van de scan brengen wij je huidige situatie in kaart en bespreken de resultaten en vervolgstappen in een strategiegesprek. Tijdens het strategiegesprek bespreken we jullie wensen en mogelijkheden en bepalen we te nemen vervolgstappen richting een duurzamere bedrijfsvoering.  

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.