DIENSTEN

Agro quickscan

Het kabinet wil dat Nederland in 2030 internationaal koploper is in duurzame kringlooplandbouw. Om dit doel te bereiken worden agrarische ondernemers gevraagd naar een meer duurzame productie. Met de agro quickscan maken we op een snelle manier inzichtelijk hoe duurzaam jouw bedrijfsvoering is.   

De Agro quickscan is een tool opgezet om agrarische ondernemers inzicht te geven in de duurzaamheid van de bedrijfsvoering gebaseerd op duurzame KPI’s. Het resultaat van de scan geeft een kort en overzichtelijk tabel waaruit blijkt hoe duurzaam jouw onderneming is. Op basis van de scan wordt de huidige situatie in kaart gebracht, waarna de resultaten en de vervolgstappen worden besproken in een strategiegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we naar de mogelijkheden en de vervolgstappen richting een duurzamere bedrijfsvoering.  

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.