DIENSTEN

(Subsidie)regelingen – Vrijstellingsregeling aanpassen stallen

In de handreiking natuurinclusieve melkveehouderij van de Provincie Noord-Brabant (4) is beschreven dat er vanaf 2024 strengere voorwaarden gelden voor ammoniakreductie uit stallen. In dezelfde handreiking is een uitzondering opgenomen voor deze aanpassingen. Om aanspraak te maken op de vrijstellingsregeling IOV, en de stallen niet hoeven aan te passen, moet een veehouderijbedrijf aan een aantal eisen voldoen. 

Om hier alvast op voor te sorteren kun je als agrarisch ondernemer kijken hoe je er momenteel voor staat. We brengen de stand van zaken voor je in beeld. We kijken wat er nodig is om gebruik te maken van deze vrijstellingsregeling, waardoor grote investeringen kunnen uitblijven.   

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.