DIENSTEN

Bedrijfsplan Natuurinclusieve landbouw

Wij geloven in de positieve impact die agrarische ondernemers kunnen maken. Tegelijkertijd moet er met duurzaamheid, natuurinclusief ondernemen en kringlooplandbouw wel een verdienmodel worden gerealiseerd. Dit biedt een lange termijnvisie voor een toekomstbestendige landbouw. We begeleiden daarom ondernemers die een stap willen zetten richting verduurzaming, waarbij een goed verdienmodel de basis vormt.  

Subsidie vanuit de Provincie Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant heeft als doel om in 2030, 500 natuurinclusieve bedrijven en 15% biologische bedrijven te hebben. De provincie loopt hierbij voorop op de Nederlandse doelstellingen voor de agrarische sector. Om de doelen te behalen biedt de provincie de mogelijkheid aan begeleiding en ondersteuning. De agrarische ondernemers dienen te voldoen aan de voorwaarden en gemotiveerd zijn om om te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Met behulp van een ondernemerscoach stelt de ondernemer een omschakelplan op en kan daarmee een subsidie aanvragen. Met de subsidie wordt expertise ingeschakeld om een omschakelplan door te ontwikkelen tot een professioneel businessplan.  

Benieuwd naar de mogelijkheden voor deze subsidie en wil je worden gekoppeld aan een ondernemerscoach? Neem dan ook vooral contact met ons op!  

Het opstellen van een bedrijfsplan 

Vanuit Power-ED hebben we op deze manier al meerdere koplopers begeleid naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Het traject wordt gestart met een strategiegesprek. Hieruit wordt duidelijk gemaakt waar we op dit moment staan én waar we naartoe willen. Deze vervolgstappen worden besproken. Hoe gaan we verduurzamen? Zijn er interessante subsidiemogelijkheden? Wat gaan we aanpakken en anders doen? Waar moet dat concreet toe leiden? Tijdens het strategiegesprek zal ook het verdienmodel van jouw bedrijf besproken worden. Wij hebben ervaring in omschakeltrajecten en het creëren van nieuwe verdienmodellen en denken met je mee. Vervolgens wordt een concreet bedrijfsplan Natuurinclusieve landbouw opgesteld.   

In het bedrijfsplan Natuurinclusieve landbouw brengen we je plannen in kaart en zorgen we voor een stevige financiële onderbouwing. We zorgen dat het plan voldoet aan de eisen die gesteld zijn vanuit de provincie, maar, niet minder belangrijk, daarbij staat altijd het doel van de ondernemer voorop. We zorgen dat het plan concreet en goed onderbouwd is zodat het meerdere doelen kan dienen, bijvoorbeeld als basis voor een aanvraag voor de Beleidsregel grond voor natuurinclusieve landbouw.  

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.