DIENSTEN

(Subsidie)regelingen – Beleidsregel grond voor natuurinclusieve landbouw

Wanneer je meer grond nodig hebt voor een rendabele omschakeling naar Natuurinclusieve landbouw en verdere extensivering, dan kun je gebruik maken van de beleidsregel Grond voor Natuurinclusieve Landbouw van Brabant. Hierbij koopt de provincie grond van het bedrijf en geeft deze grond in erfpacht uit aan de veehouder. Na beëindiging van de erfpacht heeft de veehouder eerste recht van koop. Dit geeft ondernemers de kans om financiële middelen vrij te spelen en daarmee nieuwe grond aan te kopen om verder te extensiveren. 

Deze regeling hebben we al meerdere malen succesvol toe kunnen passen bij agrarische ondernemers. We kijken graag met je mee naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf.  

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.