DIENSTEN

(Subsidie)regelingen – Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

Wil je natuurbeheer en productie combineren? Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van ondernemend nieuw natuur. Een erg interessante regeling als je natuur meer wilt integreren in je bedrijfsvoering! 

Bedrijven die grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant (NNB) kunnen een subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van het nieuwe natuur vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Een onderdeel van het NNB is het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB). Hierin kunnen agrarische ondernemers natuur en productie combineren, waarbij er aandacht besteed wordt aan verschillende ecologische aspecten dat de natuur verbeterd. Door toevoeging van de percelen aan het ONNB wordt de financiële waarde van de grond verminderd. Deze waardevermindering wordt vanuit het GOB gedeeltelijk vergoed. Om in aanmerking te komen moet een goed onderbouwd plan worden geschreven waarbij de waarde van toevoeging van het perceel aan het NNB duidelijk wordt gemaakt.  

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.