DIENSTEN

Brabantse Biodiversiteitsmonitor

De Brabantse biodiversiteitsmonitor (BBM) is opgesteld door Provincie Brabant om melkveehouders te belonen die een bijdrage leveren aan natuur, water en landschapskwaliteit. Melkveehouders kunnen hier vrijwillig aan deelnemen. De beloning komt uit provinciale middelen en is gebaseerd op een score die de ondernemer haalt op 13 indicatoren.  

Door te kijken naar de indicatoren op de BBM en bedrijfsprestaties zien we welke score jij op dit moment behaalt en welke beloning hieraan vasthangt. Op basis van de scan brengen wij je huidige situatie in kaart en bespreken de resultaten en vervolgstappen in een strategiegesprek. Tijdens het strategiegesprek bespreken we de wensen en mogelijkheden én bepalen we de mogelijke vervolgstappen richting een duurzamere bedrijfsvoering.  

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!  

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.